Sökresultat

 • Miljöövervakning (2)
 • Sötvatten (2)
 • Mer än ett år sedan (2)
 • Forskning (1)
 • Främmande arter (1)
 • Publikation (2)
 • Visa fler
 • Rapport (1)

 • Publikationer (2)

 • Publikation (2)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Publikation: Sötvatten 2017

Sötvatten 2017

Förändringens vindar blåser, så även över Sötvatten-rapporten. Från och med nästa år kommer Havs- och vattenmyndigheten att förändra rapporteringen av miljöövervakningen. Då slutar vi att trycka rapporten Sötvatten och samlar istället resultat från miljöövervakningen av alla vatten i en digital plattform.

Publikation: Inventering av vandrarmusslans larver i Göta kanal och Kinda kanal 2013

Inventering av vandrarmusslans larver i Göta kanal och Kinda kanal 2013

Under 2013 upptäcktes vandrarmusslor för första gången i sjöarna Roxen och Glan i Östergötland.