1. Publicerad: 25 september 2014 Uppdaterad: 30 december 2019

  För att stärka och tydliggöra vattenförsörjningsintresset i samhällsplaneringen har vi pekat ut områden och anläggningar som är av riksintresse för vattenförsörjning.

 2. Publicerad: 20 september 2016 Uppdaterad: 1 april 2020

 3. Publicerad: 20 september 2016 Uppdaterad: 1 april 2020

 4. Publicerad: 20 september 2016 Uppdaterad: 1 april 2020

 5. Publicerad: 20 september 2016 Uppdaterad: 1 april 2020

 6. Publicerad: 20 september 2016 Uppdaterad: 1 april 2020

 7. Publicerad: 20 september 2016 Uppdaterad: 1 april 2020

 8. Publicerad: 20 september 2016 Uppdaterad: 1 april 2020

 9. Publicerad: 20 september 2016 Uppdaterad: 1 april 2020

 10. Publicerad: 20 september 2016 Uppdaterad: 1 april 2020