1. Publicerad: 12 maj 2015 Uppdaterad: 24 november 2016

  Havs- och vattenmyndigheten ska följa upp effekterna av  områden med permanent fiskeförbud under 2015.

 2. Publicerad: 15 mars 2019

  Havs- och vattenmyndigheten önskar ta del av era synpunkter på förslaget om ändrade föreskrifter för fiske av lax i Östersjön med konsekvensutredning.

 3. Publicerad: 31 augusti 2018

  Detta ska gälla under perioden 1 januari till 31 oktober varje år.

 4. Publicerad: 12 januari 2018

  Från den 3 augusti 2016 gäller nya EU-regler för hantering av levande signalkräfta. Vi har tagit fram ett förslag till hanteringsprogram för signalkräftan som möjliggör att fiske och nyttjande av arten kan fortsätta förutsatt att den inte sprids ytterligare. Förslaget finns ute på remiss till den 12 april 2018.