Sökresultat

 • Miljödata (3)
 • Miljömål (3)
 • Grundvatten (1)
 • Miljöövervakning (2)
 • Programområde Kust och Hav (2)
 • Publikation (1)
 • Visa fler
 • Rapport (1)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Statistik (2)
 • Övergödning (2)

 • Data och statistik (2)
 • Publikationer (1)

 • Faktasida (2)
 • Publikation (1)

 • Senaste månaden (1)
 • Senaste året (3)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Tillförsel av fosfor till kusten

Tillförsel av fosfor till kusten

Statistikområdet Tillförsel av fosfor till kusten beskriver mängden vattenburen fosfor som når kusten från landbaserade källor. Data kommer från Havs- och vattenmyndighetens nationella miljöövervakningsprogram för flodmynningar och från punktkällor, avloppsreningsverk och industrier, med utsläpp till kusten.

Faktasida: Tillförsel av kväve till kusten

Tillförsel av kväve till kusten

Statistikområdet Tillförsel av kväve till kusten beskriver mängden vattenburen kväve som når kusten från landbaserade källor. Data kommer från Havs- och vattenmyndighetens nationella miljöövervakningsprogram för flodmynningar och från större punktkällor; avloppsreningsverk och industrier, med utsläpp till kusten.

Publikation: Ökad tillgänglighet för data från vattenanknuten recipientkontroll

Ökad tillgänglighet för data från vattenanknuten recipientkontroll

Redovisning av regeringsuppdrag gällande data från verksamheternas recipientkontroll.

Sidansvarig: Webbredaktionen