Sökresultat

Miljöövervakning (3)
Vattendirektivet (3)
Bedömningsgrunder (1)
Föreskrift (1)
Havsmiljödirektivet (2)
Havsplanering (1)
Marin kartering (1)
Miljökvalitetsnormer (1)
Programområde Kust och Hav (1)
Programområde Sötvatten (1)
Publikation (1)
Rapport (1)
Skyddade områden (1)
Vattenförvaltning (1)
Vägledning (1)
Åtgärdsprogram (1)

Vägledningar (1)
Miljöövervakning (1)
Publikationer (1)

Faktasida (2)
Publikation (1)

Senaste veckan (1)
Senaste månaden (1)
Senaste året (2)
Mer än ett år sedan (1)

Sortera på senast uppdaterad
Sortera på sidans namn

Nationell vägledning och föreskrifter för vattenförvaltning

Här hittar du en sammanställning av föreskrifter och vägledningar som relaterar till vattenförvaltningsarbetet.

Nationell marin kartering

Hur ser det egentligen ut under ytan? Faktum är att vi inte har någon heltäckande kunskap om de miljöer och naturvärden som döljer sig i våra svenska havsområden.

Nationell akvatisk miljöövervakning 2015–2020

Den här rapporten ger en samlad beskrivning av den nuvarande nationella miljöövervakningen.