Sökresultat

 • Miljöövervakning (3)
 • Vattendirektivet (3)
 • Bedömningsgrunder (1)
 • Forskning (1)
 • Fritidsfiske (1)
 • Främmande arter (1)
 • Visa fler
 • Föreskrift (1)
 • Försurning (1)
 • Havs- och vattenmiljöanslaget (1)
 • Havsförvaltning (1)
 • Havsmiljödirektivet (2)
 • Havsplanering (1)
 • Miljökvalitetsnormer (1)
 • Miljömål (2)
 • Programområde Kust och Hav (1)
 • Programområde Sötvatten (1)
 • Publikation (1)
 • Rapport (1)
 • Skräp/marint skräp (1)
 • Skyddade områden (1)
 • Vattenförvaltning (2)
 • Vägledning (1)
 • Åtgärdsprogram (2)
 • Övergödning (1)

 • Vägledningar (1)
 • Miljömål och direktiv (1)
 • Publikationer (1)

 • Faktasida (2)
 • Publikation (1)

 • Senaste året (2)
 • Mer än ett år sedan (1)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Nationell vägledning och föreskrifter för vattenförvaltning

Nationell vägledning och föreskrifter för vattenförvaltning

Här hittar du en sammanställning av föreskrifter och vägledningar som relaterar till vattenförvaltningsarbetet.

Faktasida: Årlig uppföljning av miljömålen

Årlig uppföljning av miljömålen

Havs- och vattenmyndigheten samordnar uppföljning och utvärdering av miljötillstånd, trender, styrmedel och åtgärdsarbete för tre miljökvalitetsmål: Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag och Hav i balans samt levande kust och skärgård.

Publikation: Nationell akvatisk miljöövervakning 2015–2020

Nationell akvatisk miljöövervakning 2015–2020

Den här rapporten ger en samlad beskrivning av den nuvarande nationella miljöövervakningen.

Sidansvarig: Webbredaktionen