Sökresultat

 • Miljöövervakning (3)
 • Undersökningstyper (3)
 • Senaste månaden (3)
 • Programområde Kust och Hav (1)
 • Programområde Sötvatten (2)

 • Vägledningar (3)

 • Faktasida (3)

 • Senaste veckan (1)
 • Senaste året (3)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Dokument: Provfiske i sjöar

Provfiske i sjöar

Genom att fisk ofta återfinns överst i sjöarnas födoväv ger fiskfaunan en integrerad bild av den akvatiska miljön.

Dokument: Fisk i rinnande vatten – Strömöversiktsnät

Fisk i rinnande vatten – Strömöversiktsnät

Strömöversiktsnät är framförallt en metod att använda i de djupare avsnitten av ett vattendrag, älv eller å som är för djupa för vadningselfiske, men för grunda och strömsatta för att ett standardiserat nätprovfiske ska vara aktuellt.

Dokument: Provfiske i Östersjöns kustområden

Provfiske i Östersjöns kustområden

Provfiske i kustområden görs för att beskriva fisksamhället i det undersökta området avseende artsammansättning och relativ förekomst av arter. För enskilda arter följs beståndsstrukturen i form av storleks- och åldersfördelning i fångsten