Sökresultat

 • Miljömål (4)
 • Miljöövervakning (4)
 • Forskning (1)
 • Fritidsfiske (1)
 • Främmande arter (1)
 • Försurning (1)
 • Visa fler
 • Havs- och vattenmiljöanslaget (1)
 • Havsförvaltning (1)
 • Havsmiljödirektivet (2)
 • Havsplanering (1)
 • Miljödata (2)
 • Programområde Kust och Hav (3)
 • Programområde Sötvatten (1)
 • Publikation (1)
 • Rapport (1)
 • Skräp/marint skräp (1)
 • Skyddade områden (1)
 • Statistik (2)
 • Vattendirektivet (2)
 • Vattenförvaltning (1)
 • Åtgärdsprogram (1)
 • Övergödning (3)

 • Data och statistik (2)
 • Miljömål och direktiv (1)
 • Publikationer (1)

 • Faktasida (3)
 • Publikation (1)

 • Senaste året (4)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Tillförsel av kväve till kusten

Tillförsel av kväve till kusten

Statistikområdet Tillförsel av kväve till kusten beskriver mängden vattenburen kväve som når kusten från landbaserade källor. Data kommer från Havs- och vattenmyndighetens nationella miljöövervakningsprogram för flodmynningar och från punktkällor, avloppsreningsverk och industrier, med utsläpp till kusten.

Faktasida: Tillförsel av fosfor till kusten

Tillförsel av fosfor till kusten

Statistikområdet Tillförsel av fosfor till kusten beskriver mängden vattenburen fosfor som når kusten från landbaserade källor. Data kommer från Havs- och vattenmyndighetens nationella miljöövervakningsprogram för flodmynningar och från punktkällor, avloppsreningsverk och industrier, med utsläpp till kusten.

Faktasida: Årlig uppföljning av miljömålen

Årlig uppföljning av miljömålen

Havs- och vattenmyndigheten samordnar uppföljning och utvärdering av miljötillstånd, trender, styrmedel och åtgärdsarbete för tre miljökvalitetsmål: Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag och Hav i balans samt levande kust och skärgård.

Publikation: Nationell akvatisk miljöövervakning 2015–2020

Nationell akvatisk miljöövervakning 2015–2020

Den här rapporten ger en samlad beskrivning av den nuvarande nationella miljöövervakningen.

Sidansvarig: Webbredaktionen