Sökresultat

  • Kalkning (5)
  • Miljöövervakning (5)
  • Fiskar (5)
  • Försurning (1)
  • Publikation (5)

  • Publikationer (5)

  • Publikation (5)

  • Mer än ett år sedan (5)

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Publikation: FINFO 2003:10 Provfiskeresultat år 2002

FINFO 2003:10 Provfiskeresultat år 2002

År 2002 fick Sötvattenslaboratoriet uppdrag av Naturvårdsverket att genomföra elfisken i vattendrag som ingår i nationella kalkeffektuppföljningen (IKEU) och den nationella miljöövervakningen. IKEU-programmet omfattar för närvarande 12 kalkade vattendrag och 11 referensvattendrag.

Publikation: FINFO 2002:4 Resultat från Sötvattenslaboratoriets provfisken 2001

FINFO 2002:4 Resultat från Sötvattenslaboratoriets provfisken 2001

Under sommaren 2001 provfiskade Fiskeriverkets Sötvattenslaboratorium 37 geografiskt spridda sjöar runt om i landet. Provfisket genomfördes på uppdrag av Naturvårdsverket inom ramen för nationell miljöövervakning och kalkeffektuppföljning.

Publikation: FINFO 2001:4 Resultat från Sötvattenslaboratoriets provfisken år 2000

FINFO 2001:4 Resultat från Sötvattenslaboratoriets provfisken år 2000

Under sommaren 2000 provfiskade Fiskeriverkets Sötvattenslaboratorium 45 geografiskt spridda sjöar runt om i landet. Provfisket genomfördes på uppdrag av Naturvårdsverket inom ramen för nationell miljöövervakning och kalkeffektuppföljning.

Publikation: FINFO 2000:2 Resultat från provfisket 1999 — en bedömning av miljökvaliteten i 39 sjöar med fisk som miljöindikator

FINFO 2000:2 Resultat från provfisket 1999 — en bedömning av miljökvaliteten i 39 sjöar med fisk som miljöindikator

Under sommaren 1999 provfiskade Fiskeriverkets Sötvattenslaboratorium 39 geografiskt väl spridda sjöar runt om i landet, från Abiskojaure i norr till Brunnsjön i söder. Provfisket genomfördes på uppdrag av Naturvårdsverket inom ramen för nationell miljöövervakning och kalkeffektuppföljning.

Publikation: FINFO 2002:5 Provfiskeresultat år 2001 Elfiskeundersökningar i vattendrag inom IKEU och miljöövervakningen

FINFO 2002:5 Provfiskeresultat år 2001 Elfiskeundersökningar i vattendrag inom IKEU och miljöövervakningen

IKEU-programmets vattendrag och Miljöövervakningens referensvattendrag.

Sidansvarig: Webbredaktionen