Sökresultat

  • Kalkning (1)
  • Miljöövervakning (1)
  • Fiskar (1)
  • Publikation (1)

  • Publikationer (1)

  • Publikation (1)

  • Senaste året (1)

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Publikation: FINFO 2000:2 Resultat från provfisket 1999 — en bedömning av miljökvaliteten i 39 sjöar med fisk som miljöindikator

FINFO 2000:2 Resultat från provfisket 1999 — en bedömning av miljökvaliteten i 39 sjöar med fisk som miljöindikator

Under sommaren 1999 provfiskade Fiskeriverkets Sötvattenslaboratorium 39 geografiskt väl spridda sjöar runt om i landet, från Abiskojaure i norr till Brunnsjön i söder. Provfisket genomfördes på uppdrag av Naturvårdsverket inom ramen för nationell miljöövervakning och kalkeffektuppföljning.

Sidansvarig: Webbredaktionen