Sökresultat

 • Havsmiljödirektivet (2)
 • Miljöövervakning (2)
 • Havsplanering (1)
 • Programområde Kust och Hav (1)
 • Programområde Sötvatten (1)
 • Publikation (2)
 • Visa fler
 • Rapport (1)
 • Vattendirektivet (1)
 • Östersjön (1)

 • Publikationer (2)

 • Publikation (2)

 • Senaste året (2)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Publikation: God havsmiljö 2020 – Del 3

God havsmiljö 2020 – Del 3

Den tredje delen i Marin strategi för Nordsjön och Östersjön. I delrapporten har vi tagit fram övervakningsprogram som ska ge underlag för bedömning av miljöstatus.

Publikation: Nationell akvatisk miljöövervakning 2015–2020

Nationell akvatisk miljöövervakning 2015–2020

Den här rapporten ger en samlad beskrivning av den nuvarande nationella miljöövervakningen.