Sökresultat

 • Havsmiljödirektivet (3)
 • Miljöövervakning (3)
 • Havsplanering (2)
 • Marin kartering (1)
 • Programområde Kust och Hav (1)
 • Programområde Sötvatten (1)
 • Visa fler
 • Publikation (2)
 • Rapport (1)
 • Skyddade områden (1)
 • Vattendirektivet (2)
 • Östersjön (1)

 • Miljöövervakning (1)
 • Publikationer (2)

 • Faktasida (1)
 • Publikation (2)

 • Senaste året (3)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Nationell marin kartering

Nationell marin kartering

Hur ser det egentligen ut under ytan? Faktum är att vi inte har någon heltäckande kunskap om de miljöer och naturvärden som döljer sig i våra svenska havsområden.

Publikation: God havsmiljö 2020 – Del 3

God havsmiljö 2020 – Del 3

Den tredje delen i Marin strategi för Nordsjön och Östersjön. I delrapporten har vi tagit fram övervakningsprogram som ska ge underlag för bedömning av miljöstatus.

Publikation: Nationell akvatisk miljöövervakning 2015–2020

Nationell akvatisk miljöövervakning 2015–2020

Den här rapporten ger en samlad beskrivning av den nuvarande nationella miljöövervakningen.