Sökresultat

 • Havsmiljödirektivet (3)
 • Miljöövervakning (3)
 • Havsplanering (1)
 • Miljömål (1)
 • Programområde Kust och Hav (1)
 • Programområde Sötvatten (1)
 • Visa fler
 • Publikation (2)
 • Rapport (1)
 • Remiss (1)
 • Vattendirektivet (1)
 • Östersjön (1)

 • Vårt uppdrag (1)
 • Remisser (1)
 • Publikationer (2)

 • Publikation (2)
 • Remiss (1)

 • Mer än ett år sedan (3)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Publikation: God havsmiljö 2020 – Del 3

God havsmiljö 2020 – Del 3

Den tredje delen i Marin strategi för Nordsjön och Östersjön. I delrapporten har vi tagit fram övervakningsprogram som ska ge underlag för bedömning av miljöstatus.

Publikation: Nationell akvatisk miljöövervakning 2015–2020

Nationell akvatisk miljöövervakning 2015–2020

Den här rapporten ger en samlad beskrivning av den nuvarande nationella miljöövervakningen.

Remiss: Remiss om övervakningsprogram för havsmiljödirektivet - God Havsmiljö 2020; del 3 Övervakningsprogram

Remiss om övervakningsprogram för havsmiljödirektivet - God Havsmiljö 2020; del 3 Övervakningsprogram

Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram ett förslag till övervakningsprogram som ska användas för att bedöma och följa upp utvecklingen av miljöstatus i Sveriges förvaltningsområden Nordsjön och Östersjön. Övervakningsprogrammen ska beslutas den 15 juli och rapporteras till EU-kommissionen senast den 15 oktober.

Sidansvarig: Webbredaktionen