Sökresultat

 • Miljöövervakning (3)
 • Östersjön (3)
 • Publikation (3)
 • Mer än ett år sedan (3)
 • Kattegatt (1)
 • Publikation (3)
 • Visa fler
 • Rapport (1)
 • Skagerrak (1)

 • Publikationer (3)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Publikation: God havsmiljö 2020 – Del 3

God havsmiljö 2020 – Del 3

Den tredje delen i Marin strategi för Nordsjön och Östersjön. I delrapporten har vi tagit fram övervakningsprogram som ska ge underlag för bedömning av miljöstatus.

Publikation: Utvärdering av bottenfaunakluster längs svenska ostkusten

Utvärdering av bottenfaunakluster längs svenska ostkusten

Syftet med rapporten är att analysera bottenfaunadata för att undersöka om det finns behov av en omdimensionering av bottenfaunaprogrammet i kust och utsjö inom områdena Bottenviken, Bottenhavet, Norra och mellersta Östersjön, samt Södra Östersjön utsjö.

Publikation: Variability and Trends of Phytoplankton in the Baltic Sea and Kattegat-Skagerrak

Variability and Trends of Phytoplankton in the Baltic Sea and Kattegat-Skagerrak

Rapporten syftar till att beskriva resultat från analys av tidsserier från marina miljöövervakningsprogram i Sverige med avseende på växtplankton.