Sökresultat

 • Miljöövervakning (4)
 • Regeringsuppdrag (4)
 • Miljöbalken (1)
 • Miljödata (2)
 • Regeringsuppdrag (4)
 • Yrkesfiske (1)
 • Visa fler
 • Östersjön (1)

 • Vårt uppdrag (4)
 • Regeringsuppdrag (4)

 • Senaste året (4)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Vattenanknuten recipientkontroll (2014)

Vattenanknuten recipientkontroll (2014)

Havs- och vattenmyndighetens uppdrag var att analysera och föreslå hur verksamhetsutövares egenkontroll av vattenrecipienter bättre kan samordnas med den regionala och nationella miljöövervakningen.

Faktasida: Övervakning av miljön i Hanöbukten under tre år (2014)

Övervakning av miljön i Hanöbukten under tre år (2014)

Regeringen beslutade 2014 att Havs- och vattenmyndigheten ska utreda Hanöbuktens miljöproblem vidare för att undersöka eventuella samband mellan miljöfarliga ämnen och fiskhälsa.

Faktasida: Förslag till åtgärder för att säkerställa datainsamlingen från fisket (2015)

Förslag till åtgärder för att säkerställa datainsamlingen från fisket (2015)

Den 22 januari 2015 beslutade regeringen att ge Havs- och vattenmyndigheten uppdraget att lämna förslag till åtgärder för att säkerställa datainsamlingen från fisket.

Faktasida: Organisation för god datatillgänglighet (2016)

Organisation för god datatillgänglighet (2016)

Vi ska föreslå en organisation och ett system för att säkra  tillgången på data från de provtagningar och mätningar som görs av verksamhetsutövare inom recipientkontrollen.

Sidansvarig: Webbredaktionen