Sökresultat

 • Miljöövervakning (2)
 • Publikation (2)
 • Senaste månaden (2)
 • Fiskar (1)
 • Fritidsfiske (1)
 • Havsförvaltning (1)
 • Visa fler
 • Programområde Kust och Hav (1)
 • Publikation (2)
 • Rapport (2)
 • Ryggradslösa djur (1)
 • Yrkesfiske (1)

 • Publikationer (2)

 • Senaste året (2)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Publikation: Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2018 (resurs- och miljööversikt)

Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2018 (resurs- och miljööversikt)

Den 14:e utgåvan av den samlade resursöversikten av fisk- och kräftdjursbeståndens status i våra vatten.

Publikation: Havet 2015/2016

Havet 2015/2016

Havet 2015/2016 samlar de senaste resultaten från den nationella marina miljöövervakningen i samtliga svenska havsområden: Bottniska viken, Egentliga Östersjön och Västerhavet. Dessutom presenteras resultat från regional miljöövervakning, forskning och undersökningar som kan öka kunskapen om miljötillståndet havet.