Sökresultat

 • Miljöövervakning (53)
 • Mer än ett år sedan (53)
 • Miljödata (1)
 • Programområde Kust och Hav (25)
 • Programområde Sötvatten (28)
 • Statistik (1)
 • Visa fler
 • Undersökningstyper (51)
 • Vägledning (1)
 • Övergödning (1)

 • Vägledningar (51)
 • Miljöövervakning (1)
 • Data och statistik (1)

 • Faktasida (53)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Miljöövervakningens metoder och undersökningstyper inom programområde Kust och hav

Miljöövervakningens metoder och undersökningstyper inom programområde Kust och hav

Följande manualer ger handledning för att göra undersökningarna jämförbara och kvalitetssäkrade.

Dokument: Metaller och organiska miljögifter i blåmussla

Metaller och organiska miljögifter i blåmussla

Syftet är att följa hur halterna av ett antal metaller och organiska miljögifter varierar med tiden vid utvalda lokaler och mellan lokaler.

Dokument: Metaller och organiska miljögifter i fisk

Metaller och organiska miljögifter i fisk

Syftet är att följa hur halterna av ett antal metaller och organiska miljögifter i fisk varierar med tiden vid utvalda lokaler och mellan lokaler.

Dokument: Metaller och organiska miljögifter i fisk från sjöar och vattendrag

Metaller och organiska miljögifter i fisk från sjöar och vattendrag

Syftet är att följa hur halterna av ett antal metaller och organiska miljögifter i fisk varierar med tiden vid utvalda lokaler och mellan lokaler.

Dokument: Metaller och organiska miljögifter i ägg av sillgrissla

Metaller och organiska miljögifter i ägg av sillgrissla

Syftet är att följa hur halterna av metaller och organiska miljögifter varierar med tiden i lokalerna Egentliga Östersjön och Bottniska Viken.

Dokument: Missbildade embryon av vitmärla

Missbildade embryon av vitmärla

Avsikten är att registrera effekter av långsiktiga förändringar i Bottniska vikens och Egentliga Östersjöns miljö på embryon av två arter av vitmärla.

Dokument: Mjukbottenlevande makrofauna, kartering

Mjukbottenlevande makrofauna, kartering

Undersökningstypen används för att fastställa utbredningen av syrefria och påverkade bottnar i recipienter, för övervakning av biologisk mångfald, samt för att göra uppskattningar av ett områdes produktionsförhållanden.

Dokument: Pelagial fisk och stora djurplankton

Pelagial fisk och stora djurplankton

Syftet med denna undersökningstyp är att med hjälp av ekolodningar längs förutbestämda linjer beräkna mängden fisk i den fria vattenmassan i havsfjärdar och sjöar.

Dokument: Primärproduktion

Primärproduktion

Undersökningstypen används för att beskriva ekofysiologisk respons på närsaltstillgänglighet och tillväxthastighet av växtplankton i havet samt årscykler av växtplanktonproduktionen.

Dokument: Provfiske efter kräftor i sjöar och vattendrag

Provfiske efter kräftor i sjöar och vattendrag

Kräftor är känsliga för vattenkemiska och hydrologiska störningar. Förändringar av en kräftpopulations täthet och storleksstruktur kan därför ge information om effekter av olika miljöstörningar eller annan påverkan.

Sidansvarig: Webbredaktionen