Sökresultat

  • Miljöövervakning (2)
  • Vägledningar (2)
  • Senaste månaden (2)
  • Programområde Sötvatten (2)
  • Undersökningstyper (2)

  • Faktasida (2)

  • Senaste året (2)

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Dokument: Provfiske i sjöar

Provfiske i sjöar

Genom att fisk ofta återfinns överst i sjöarnas födoväv ger fiskfaunan en integrerad bild av den akvatiska miljön.

Dokument: Fisk i rinnande vatten – Strömöversiktsnät

Fisk i rinnande vatten – Strömöversiktsnät

Strömöversiktsnät är framförallt en metod att använda i de djupare avsnitten av ett vattendrag, älv eller å som är för djupa för vadningselfiske, men för grunda och strömsatta för att ett standardiserat nätprovfiske ska vara aktuellt.