Sökresultat

 • Miljöövervakning (7)
 • Senaste månaden (7)
 • Badvatten (1)
 • Bedömningsgrunder (1)
 • Blanketter (1)
 • Miljödata (2)
 • Visa fler
 • Programområde Kust och Hav (3)
 • Programområde Sötvatten (4)
 • Skyddade områden (1)
 • Undersökningstyper (4)

 • Vägledningar (3)
 • Samordningsområden (1)
 • Miljöövervakning (2)
 • Data och statistik (1)

 • Faktasida (7)

 • Senaste veckan (1)
 • Senaste året (7)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Dokument: Bestånd av knubbsäl och vikaresäl

Bestånd av knubbsäl och vikaresäl

Syftet är att dokumentera populationsutveckling hos knubbsäl och vikaresäl. Populationsutvecklingen kan exempelvis vara ett tecken på långsiktiga effekter av organiska miljögifter i den marina miljön.

Dokument: Grundvattennivå

Grundvattennivå

Mätning av grundvattennivåer görs för att studera tidsmässiga variationer i grundvattnets mängd och beskaffenhet, i förhållande till geologi, topografi och klimat.

Dokument: Övervakning av grundvattenkvalitet

Övervakning av grundvattenkvalitet

Provtagning och analys av grundvatten utförs enligt detta dokument för att registrera långsiktiga förändringar och bedöma status i grundvattnets kemi till följd av mänsklig påverkan.

Faktasida: Blanketter för datavärdar och utförare inom miljöövervakning

Blanketter för datavärdar och utförare inom miljöövervakning

Taggar: Blanketter Miljöövervakning Programområde Kust och Hav Programområde Sötvatten Blanketter för datavärdar och utförare inom miljöövervakning Programområde Kust och hav och Sötvatten Årlig verksamhetsberättelse för nationell miljöövervakning

Faktasida: Regional miljöövervakning

Regional miljöövervakning

Den övervakning av miljötillståndet som sker på regional nivå är en omfattande och viktig del av miljöövervakningen i Sverige. Eftersom miljöövervakningen bedrivs av olika finansiärer och huvudmän är det angeläget att arbetet samordnas och görs enhetligt.

Faktasida: Datavärdskap – här finns miljöövervakningsdata

Datavärdskap – här finns miljöövervakningsdata

Under de senaste åren har omvärlden kommit att kräva allt större tillgång till data från miljöövervakningen. Därför har Hav och Naturvårdsverket upprättat ett system med nationella datavärdar.

Faktasida: Standardisering av metoder för miljöinformation

Standardisering av metoder för miljöinformation

Havs- och vattenmyndigheten deltar i standardiserings­organisationen SIS (Swedish Standards Institute) arbete med att utveckla standarder som är relevanta för vårt arbetsområde

Sidansvarig: Webbredaktionen