Sökresultat

 • Miljöövervakning (6)
 • Senaste månaden (6)
 • Bedömningsgrunder (1)
 • Fiskar (1)
 • Forskning (1)
 • Fritidsfiske (1)
 • Visa fler
 • Klimat (1)
 • Miljödata (2)
 • Publikation (2)
 • Rapport (2)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Ryggradslösa djur (1)
 • Undersökningstyper (2)
 • Yrkesfiske (1)
 • Östersjön (1)

 • Samordningsområden (2)
 • Miljöövervakning (1)
 • Vårt uppdrag (1)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Publikationer (2)

 • Faktasida (3)
 • Publikation (2)
 • Regeringsuppdrag (1)

 • Senaste veckan (1)
 • Senaste året (6)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Publikation: Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2017 (resurs- och miljööversikt)

Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2017 (resurs- och miljööversikt)

Den 13:e utgåvan av den samlade resursöversikten av fisk- och kräftdjursbeståndens status i våra vatten.

Publikation: Öppna data från Copernicus – Möjligheter för klimatanpassningen

Öppna data från Copernicus – Möjligheter för klimatanpassningen

EU:s miljödataprogram Copernicus samlar in allt större mängder av data om våra hav, vatten och landmiljöer. I denna rapport beskrivs hur data från Copernicus kan stödja arbetet med miljöns och samhällets anpassning till klimatförändringar.

Faktasida: Övervakning av miljön i Hanöbukten under tre år (2014)

Övervakning av miljön i Hanöbukten under tre år (2014)

Regeringen beslutade den 28 maj att Havs- och vattenmyndigheten ska utreda Hanöbuktens miljöproblem vidare för att undersöka eventuella samband mellan miljöfarliga ämnen och fiskhälsa.

Faktasida: 3R-frågor vid Hav

3R-frågor vid Hav

3R är ett begrepp inom forskningen där man försöker hitta alternativa metoder till djurförsök, eller förfina dagens metoder för att minska lidandet. HaV har på uppdrag av regeringen tagit fram en strategi för 3R-frågor.

Faktasida: Undersökningstyper och miljöövervakningsmetoder

Undersökningstyper och miljöövervakningsmetoder

En mycket viktig uppgift i samordnings- och kvalitetssäkringsarbetet inom miljöövervakningen är att utarbeta metodhandledningar. Detta görs genom att ta fram och uppdatera så kallade undersökningstyper och miljöövervakningsmetoder.

Faktasida: Standardisering av metoder för miljöinformation

Standardisering av metoder för miljöinformation

Havs- och vattenmyndigheten deltar i standardiseringsorganisationen SIS (Swedish Standards Institute) arbete med att utveckla standarder som är relevanta för vårt arbetsområde

Sidansvarig: Webbredaktionen