Sökresultat

 • Miljöövervakning (7)
 • Senaste månaden (7)
 • Blanketter (1)
 • Främmande arter (2)
 • Miljödata (2)
 • Programområde Kust och Hav (4)
 • Visa fler
 • Programområde Sötvatten (1)
 • Publikation (2)
 • Rapport (1)
 • Statistik (2)
 • Undersökningstyper (1)
 • Övergödning (2)

 • Vägledningar (1)
 • Miljöövervakning (1)
 • Data och statistik (2)
 • Publikationer (2)
 • Medarbetarsidor (1)
 • Kalendarium (1)

 • Faktasida (4)
 • Kalenderhändelse (1)
 • Publikation (2)

 • Senaste veckan (1)
 • Senaste året (7)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Kalenderhändelse: Miljöövervakningsdagarna

Miljöövervakningsdagarna

Välkommen till årets miljöövervakningsdagar som hålls i Karlstad.

Faktasida: Tillförsel av fosfor till kusten

Tillförsel av fosfor till kusten

Statistikområdet Tillförsel av fosfor till kusten beskriver mängden vattenburen fosfor som når kusten från landbaserade källor. Data kommer från Havs- och vattenmyndighetens nationella miljöövervakningsprogram för flodmynningar och från punktkällor, avloppsreningsverk och industrier, med utsläpp till kusten.

Faktasida: Tillförsel av kväve till kusten

Tillförsel av kväve till kusten

Statistikområdet Tillförsel av kväve till kusten beskriver mängden vattenburen kväve som når kusten från landbaserade källor. Data kommer från Havs- och vattenmyndighetens nationella miljöövervakningsprogram för flodmynningar och från större punktkällor; avloppsreningsverk och industrier, med utsläpp till kusten.

Dokument: Provfiske i Östersjöns kustområden

Provfiske i Östersjöns kustområden

Provfiske i kustområden görs för att beskriva fisksamhället i det undersökta området avseende artsammansättning och relativ förekomst av arter. För enskilda arter följs beståndsstrukturen i form av storleks- och åldersfördelning i fångsten

Publikation: Test och utvärdering av ny övervakning av främmande arter i hamnar och utsatta områden

Test och utvärdering av ny övervakning av främmande arter i hamnar och utsatta områden

Främmande arter som sprids med barlastvatten anses vara ett av de största ekologiska och ekonomiska hoten mot planeten. Övervakning av hamnar och farleder är ett viktigt instrument för att tidigt upptäcka nya främmande arter och hindra dess spridning.

Faktasida: Blanketter för datavärdar och utförare inom miljöövervakning

Blanketter för datavärdar och utförare inom miljöövervakning

Start Miljöövervakning Blanketter för datavärdar och utförare inom miljöövervakning Taggar: Blanketter Miljöövervakning Programområde Kust och Hav Programområde Sötvatten Blanketter för datavärdar och utförare inom miljöövervakning Programområde Kust

Publikation: Metoder för övervakning av främmande arter

Metoder för övervakning av främmande arter

Protokoll för provtagning i hamnar och farleder