Sökresultat

Miljöövervakning (4)
Samordningsområden (4)
Bedömningsgrunder (1)
Farliga ämnen (1)
Fiskar (1)
Forskning (1)
Havsplanering (1)
Internationellt arbete (1)
Klimat (1)
Miljödata (2)
Regeringsuppdrag (1)
Undersökningstyper (1)
Östersjön (1)

Faktasida (4)

Senaste året (4)

Sortera på senast uppdaterad
Sortera på sidans namn

Hanöbukten

För att öka kunskapen om miljöproblemen i Hanöbukten har Havs- och vattenmyndigheten fått ett regeringsuppdrag för att undersöka eventuella samband mellan fiskars hälsa och miljöfarliga ämnen. Uppdraget är en del av ett större arbete med att förstå och åtgärda miljöproblemen både i Hanöbukten och i Östersjön.

Copernicus

Copernicus samlar in, bearbetar och förmedlar tillförlitlig information om miljö- och säkerhet som användaranpassade tjänster. Programmet är en ambitiös och långsiktig gemensam satsning av EU, europeiska rymdagenturen ESA och deras respektive medlemsländer.

3R-frågor vid Hav

3R är ett begrepp inom forskningen där man försöker hitta alternativa metoder till djurförsök, eller förfina dagens metoder för att minska lidandet. HaV har på uppdrag av regeringen tagit fram en strategi för 3R-frågor.

Standardisering av metoder för miljöinformation

Havs- och vattenmyndigheten deltar i standardiserings­organisationen SIS (Swedish Standards Institute) arbete med att utveckla standarder som är relevanta för vårt arbetsområde