Sökresultat

Miljöövervakning (1)
Miljömål och direktiv (1)
Forskning (1)

Faktasida (1)

Senaste året (1)

Sortera på senast uppdaterad
Sortera på sidans namn

Värdering av ekosystemtjänster och pågående forskning

Inom miljömålssystemet beskrivs vikten av att ta med ekosystemtjänster i beslut i samhället där det är relevant. Att synliggöra värdet av ekosystemtjänster ger ett viktigt bidrag till mer hållbara beslut.