Sökresultat

  • Lagstiftning (2)
  • Vägledningar (2)
  • Faktasida (2)
  • Tillstånd (1)
  • Vattenbruk (1)
  • Vattenverksamhet (1)
  • Visa fler

  • Senaste året (2)

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Faktasida: Annan lagstiftning om vattenbruk

Annan lagstiftning om vattenbruk

Vattenbruk omfattas också av krav som regleras genom annan lagstiftning och som även faller inom andra myndigheters ansvarsområden.

Faktasida: Tillståndsprövning enligt miljöbalken

Tillståndsprövning enligt miljöbalken

Myndigheten deltar i ansökningar om vissa tillstånd och dispenser inom miljöbalkens område. Prövningarna handlar huvudsakligen om tillståndsansökningar enligt 11:e kapitlet (vattenverksamhet) och 9:e kapitlet (miljöfarlig verksamhet) i miljöbalken.