Sökresultat

 • Internationellt arbete (1)
 • Sjöfart (1)
 • Farliga ämnen (1)
 • Havsmiljödirektivet (1)
 • Kattegatt (1)
 • Skräp/marint skräp (1)
 • Visa fler

 • Konventioner (1)

 • Faktasida (1)

 • Senaste året (1)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Helcom - Skydd av den marina miljön i Östersjön

Helcom - Skydd av den marina miljön i Östersjön

I arbetet med Helsingforskonventionen behandlas frågor om övergödning, spridning av miljöfarliga ämnen och skydd och bevarande av den biologiska mångfalden i havet.

Sidansvarig: Webbredaktionen