Sökresultat

 • Internationellt arbete (2)
 • Regeringsuppdrag (2)
 • Vattenförvaltning (1)

 • Konventioner (1)
 • Vårt uppdrag (1)
 • Regeringsuppdrag (1)

 • Faktasida (1)
 • Regeringsuppdrag (1)

 • Senaste månaden (1)
 • Senaste året (2)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Samarbete med Kina

Samarbete med Kina

Sverige deltar i styrgruppsmöten och samordnar svenska aktörer inom ramen för CEWP. Att vi medverkar gör det möjligt för ett ökat svenskt samarbete med Kina i vattenfrågor.

Faktasida: FN:s havskonferens (2016)

FN:s havskonferens (2016)

Vi ska i dialog med Naturvårdsverket, SIDA, KEMI, Jordbruksverket, SMHI och Transportstyrelsen bistå regeringskansliet med underlag till FN:s havskonferens för att främja genomförandet av hållbarhetsmålen för hav och marina resurser.

Sidansvarig: Webbredaktionen