Sökresultat

  • Internationellt arbete (2)
  • Rapport (2)
  • Publikation (2)

  • Publikationer (2)

  • Publikation (2)

  • Senaste året (2)

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Publikation: Från källa till hav - Kopplingar mellan mål i Agenda 2030

Från källa till hav - Kopplingar mellan mål i Agenda 2030

I september 2015 antog FN en ny hållbarhetsagenda för hållbar utveckling, den så kallade Agenda 2030. Den innehåller 17 globala mål för hållbar utveckling och 169 delmål som är integrerade, odelbara samt balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Publikation: Evaluation of the implementation of Ospar measures in Sweden

Evaluation of the implementation of Ospar measures in Sweden

Denna rapport presenterar resultat från en granskning av hur Sverige genomför de beslut, rekommendationer och andra överenskommelser som antagits av OSPAR.

Sidansvarig: Webbredaktionen