Sökresultat

 • Internationellt arbete (2)
 • Miljödata (2)
 • Havsplanering (1)
 • Klimat (1)
 • Miljöövervakning (1)
 • Sötvatten (1)
 • Visa fler

 • Samordningsområden (1)
 • Konventioner (1)

 • Faktasida (2)

 • Senaste månaden (1)
 • Senaste året (2)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Copernicus

Copernicus

Copernicus samlar in, bearbetar och förmedlar tillförlitlig information om miljö- och säkerhet som användaranpassade tjänster. Programmet är en ambitiös och långsiktig gemensam satsning av EU, europeiska rymdagenturen ESA och deras respektive medlemsländer.

Faktasida: Europeiska miljöbyrån (EEA)

Europeiska miljöbyrån (EEA)

EEA tillhandahåller oberoende information om Europas miljö till allmänhet och beslutsfattare, baserat på data som Sverige och andra länder i Europa rapporterar in. I Sverige är det Havs- och vattenmyndigheten som ansvarar för den nationella rapporteringen av data om miljötillståndet i och belastningen på våra havs- och sötvattensmiljöer.