Sökresultat

 • Internationellt arbete (3)
 • Klimat (3)
 • Havsplanering (1)
 • Miljödata (1)
 • Miljöövervakning (1)

 • Samordningsområden (1)
 • Konventioner (2)

 • Faktasida (3)

 • Senaste veckan (1)
 • Senaste månaden (1)
 • Senaste året (3)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Arktiska rådet

Arktiska rådet

Miljön i Arktis är unik och rik på biologisk mångfald och hem för många arter av stor betydelse globalt. Samtidigt är regionen mycket känslig för störningar och påverkas starkt av pågående klimatförändringar, teknikutveckling och ökning av kommersiella aktiviteter. Vårt arbete i Arktiska rådet fokuserar på marint områdesskydd och marint skräp.

Faktasida: Copernicus

Copernicus

Copernicus samlar in, bearbetar och förmedlar tillförlitlig information om miljö- och säkerhet som användaranpassade tjänster. Programmet är en ambitiös och långsiktig gemensam satsning av EU, europeiska rymdagenturen ESA och deras respektive medlemsländer.

Faktasida: Agenda 2030

Agenda 2030

FN har tagit fram globala mål för hållbar utveckling för att utrota extrem fattigdom, minska ojämlikheter och lösa klimatkrisen.

Sidansvarig: Webbredaktionen