Sökresultat

 • Havsplanering (6)
 • Internationellt arbete (6)
 • Havsförvaltning (1)
 • Klimat (1)
 • Miljödata (1)
 • Miljöövervakning (1)
 • Visa fler
 • Skyddade områden (1)
 • Vattenförvaltning (2)
 • Vattenkraft (1)

 • Samordningsområden (1)
 • Havsplanering (2)
 • Konventioner (3)

 • Faktasida (6)

 • Senaste månaden (2)
 • Senaste året (4)
 • Mer än ett år sedan (2)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Copernicus

Copernicus

Copernicus samlar in, bearbetar och förmedlar tillförlitlig information om miljö- och säkerhet som användaranpassade tjänster. Programmet är en ambitiös och långsiktig gemensam satsning av EU, europeiska rymdagenturen ESA och deras respektive medlemsländer.

Faktasida: Pan Baltic Scope

Pan Baltic Scope

Pan Baltic Scope pågår 2 018-2019 och handlar om havsplanering i Östersjön. Projektet leds av HaV tillsammans med ansvariga myndigheter från EU-länderna runt Östersjön och Åland. Ytterligare partners är Helcom-sekretariatet, Vasab, Syke och Nordregio.

Faktasida: Samarbete med Ryssland

Samarbete med Ryssland

Vi koordinerar det miljöstrategiska samarbetet mellan Sverige och Ryssland om de marina och akvatiska frågorna. Vi har två samarbeten, inom havsplanering och inom flodförvaltning. Verksamheten bedrivs inom ramen för de åtgärder som har beslutats för Rysslands nationella genomförande av HELCOMs Baltic Sea Action Plan.

Faktasida: Samarbete med Sydafrika

Samarbete med Sydafrika

Vårt samarbete med Sydafrika inleddes under 2015 och 2016. Havsplanering och integrerad vattenförvaltning har identifierats som viktiga områden.

Faktasida: Havsplanering internationellt

Havsplanering internationellt

Att samverka internationellt är en del i den nationella havsplaneringen. Samverkan sker både genom formella och informella kanaler. Det är en del i att skapa havsplaner som baseras på bästa tillgängliga kunskap, är förankrade gentemot våra grannländer och bygger på gemensamma principer kring havsplanering.

Faktasida: Samarbete med Brasilien

Samarbete med Brasilien

Vi har inlett samarbete med Brasilien inom bland annat havsplanering, havsförvaltning och vattenförvaltning.