Sökresultat

 • Havsmiljödirektivet (2)
 • Internationellt arbete (2)
 • Farliga ämnen (1)
 • Kattegatt (2)
 • Sjöfart (1)
 • Skagerrak (1)
 • Visa fler
 • Skräp/marint skräp (1)

 • Konventioner (2)

 • Faktasida (2)

 • Senaste året (1)
 • Mer än ett år sedan (1)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Helcom - Skydd av den marina miljön i Östersjön

Helcom - Skydd av den marina miljön i Östersjön

I arbetet med Helsingforskonventionen behandlas frågor om övergödning, spridning av miljöfarliga ämnen och skydd och bevarande av den biologiska mångfalden i havet.

Faktasida: Ospar - Skydd av den marina miljön i Nordostatlanten

Ospar - Skydd av den marina miljön i Nordostatlanten

Konventionens mål är att begränsa havsföroreningar från såväl landbaserade källor som fartyg och luftfartyg samt vidta andra nödvändiga åtgärer för att skydda den marina miljön i Nordostatlanten.

Sidansvarig: Webbredaktionen