Sökresultat

Havsmiljödirektivet (2)
Internationellt arbete (2)
Farliga ämnen (1)
Kattegatt (2)
Skagerrak (1)
Skräp/marint skräp (1)

Konventioner (2)

Faktasida (2)

Senaste året (2)

Sortera på senast uppdaterad
Sortera på sidans namn

Helcom - Skydd av den marina miljön i Östersjön

I arbetet med Helsingforskonventionen behandlas frågor om övergödning, spridning av miljöfarliga ämnen och skydd och bevarande av den biologiska mångfalden i havet.

Ospar - Skydd av den marina miljön i Nordostatlanten

Konventionens mål är att begränsa havsföroreningar från såväl landbaserade källor som fartyg och luftfartyg samt vidta andra nödvändiga åtgärer för att skydda den marina miljön i Nordostatlanten.