Sökresultat

  • Havsförvaltning (1)
  • Internationellt arbete (1)
  • Havsplanering (1)
  • Skyddade områden (1)

  • Konventioner (1)

  • Faktasida (1)

  • Mer än ett år sedan (1)

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Faktasida: Samarbete med Sydafrika

Samarbete med Sydafrika

Vårt samarbete med Sydafrika inleddes under 2015 och 2016. Havsplanering och integrerad vattenförvaltning har identifierats som viktiga områden.