Sökresultat

 • Internationellt arbete (5)
 • Senaste veckan (5)
 • Artskydd (2)
 • Handel (1)
 • Publikation (1)
 • Rapport (1)
 • Visa fler
 • Vattenförvaltning (1)

 • Konventioner (4)
 • Publikationer (1)

 • Faktasida (4)
 • Publikation (1)

 • Senaste dagen (3)
 • Senaste månaden (5)
 • Senaste året (5)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Cites - Konventionen om handel med hotade arter

Cites - Konventionen om handel med hotade arter

Cites är en internationell överenskommelse som ska skydda hotade djur och växter från internationell handel.

Faktasida: Sverige och Norge om vattenförvaltning

Sverige och Norge om vattenförvaltning

Havs- och vattenmyndigheten och Miljödirektoratet har tecknat ett treårigt samarbetsavtal om vattenförvaltning med tre prioriterade områden för åren 2018-2020.

Faktasida: Bernkonventionen - skydd av växter, djur och miljö

Bernkonventionen - skydd av växter, djur och miljö

Bernkonventionen är en regional naturvårdskonvention för Europa och delar av Afrika för att skydda vilda djur och växter och deras naturliga miljöer.

Faktasida: Internationellt arbete

Internationellt arbete

Vi deltar på flera sätt i internationellt samarbete på global och regional nivå. Vi stödjer regeringskansliet i olika internationella konventioner, organisationer och processer.

Publikation: Scientific considerations of how Arctic Marine Protected Area(MPA) networks may reduce negative effects of climate change and ocean acidification

Scientific considerations of how Arctic Marine Protected Area(MPA) networks may reduce negative effects of climate change and ocean acidification

I denna rapport presenteras slutsatser från en workshop för marina experter om marint områdesskydd, med fokus på klimatförändring och havsförsurning. Rapporten finns bara på engelska.

Sidansvarig: Webbredaktionen