Sökresultat

 • Internationellt arbete (5)
 • Senaste månaden (5)
 • Artskydd (2)
 • Handel (1)
 • Klimat (1)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Visa fler

 • Konventioner (4)
 • Vårt uppdrag (1)
 • Regeringsuppdrag (1)

 • Faktasida (4)
 • Regeringsuppdrag (1)

 • Senaste dagen (1)
 • Senaste veckan (4)
 • Senaste året (5)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Cites - Konventionen om handel med hotade arter

Cites - Konventionen om handel med hotade arter

Cites är en internationell överenskommelse som ska skydda hotade djur och växter från internationell handel.

Faktasida: Bernkonventionen - skydd av växter, djur och miljö

Bernkonventionen - skydd av växter, djur och miljö

Bernkonventionen är en regional naturvårdskonvention för Europa och delar av Afrika för att skydda vilda djur och växter och deras naturliga miljöer.

Faktasida: Agenda 2030

Agenda 2030

FN har tagit fram globala mål för hållbar utveckling för att utrota extrem fattigdom, minska ojämlikheter och lösa klimatkrisen.

Faktasida: Globalt program

Globalt program

Globala programmet ingår i vårt internationella utvecklingssamarbete. Programmet är Sida-finansierat och utgår från svensk biståndspolitik och politiken för global utveckling.

Faktasida: FN:s havskonferens (2016)

FN:s havskonferens (2016)

Vi ska i dialog med Naturvårdsverket, SIDA, KEMI, Jordbruksverket, SMHI och Transportstyrelsen bistå regeringskansliet med underlag till FN:s havskonferens för att främja genomförandet av hållbarhetsmålen för hav och marina resurser.

Sidansvarig: Webbredaktionen