Sökresultat

Internationellt arbete (1)
Senaste månaden (1)
Åtgärdsprogram (1)
Östersjön (1)

Konventioner (1)

Faktasida (1)

Senaste året (1)

Sortera på senast uppdaterad
Sortera på sidans namn

EU:s Östersjöstrategi

Strategin för samman sektorer och aktörer från lokal, regional, nationell och EU-nivå och ser till att goda erfarenheter sprids i regionen. Vi medverkar i att genomföra strategin.