Sökresultat

  • Havsförvaltning (2)
  • Havsplanering (2)
  • Publikation (2)
  • Rapport (1)
  • Yrkesfiske (1)

  • Publikationer (2)

  • Publikation (2)

  • Senaste året (2)

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Publikation: Fiskundersökningar vid Lillgrund vindkraftpark

Fiskundersökningar vid Lillgrund vindkraftpark

Lillgrunds vindkraftpark togs i drift under år 2008, och är den idag största fullföljda satsningen på havsbaserad vindkraft i Sverige.

Publikation: Miljösystemanalys för havsplaneringen

Miljösystemanalys för havsplaneringen

Rapporten presenterar de övergripande miljömässiga systemkonsekvenserna som uppstår till följd av havsplanernas förväntade fördelning av utrymmet till havs.