Sökresultat

  • Havsförvaltning (2)
  • Havsplanering (2)
  • Konventioner (2)
  • Internationellt arbete (1)
  • Skyddade områden (1)

  • Faktasida (2)

  • Senaste året (2)

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Faktasida: Samarbete med USA

Samarbete med USA

Vi samarbetar med USA inom havsplanering, marint områdesskydd och biologisk mångfald bortom nationell jurisdiktion.

Faktasida: Samarbete med Sydafrika

Samarbete med Sydafrika

Vårt samarbete med Sydafrika inleddes under 2015 och 2016. Havsplanering, miljöövervakning och koordinerad förvaltning från källa till hav är våra huvudsakliga samarbetsområden.