Sökresultat

 • Fredade arter (2)
 • Faktasida (2)
 • Senaste året (2)
 • Fiskar (1)
 • Fritidsfiske (1)
 • Främmande arter (1)
 • Visa fler
 • Internationellt arbete (1)
 • Marina däggdjur (1)
 • Regler (1)
 • Ryggradslösa djur (1)
 • Yrkesfiske (1)

 • Arter (1)
 • Konventioner (1)

 • Senaste månaden (1)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Fredade arter

Fredade arter

Det är förbjudet att fiska efter och landa arter som är fredade. Om du fångar en fredad art ska den omedelbart sättas tillbaka. Här listas de arter som är fredade enligt svensk fiskelagstiftning i svenska vatten.

Faktasida: Bonnkonventionen - skydd för flyttande djur

Bonnkonventionen - skydd för flyttande djur

Bonnkonventionen är en global miljökonvention för skydd av flyttande vilda djurarter, deras livsmiljöer och flyttvägar. Konventionen har arbetats fram inom FN-systemet.