Sökresultat

 • Fredade arter (2)
 • Senaste månaden (2)
 • Arter med åtgärdsprogram (1)
 • Främmande arter (1)
 • Internationellt arbete (1)
 • Marina däggdjur (1)
 • Visa fler
 • Ryggradslösa djur (1)

 • Arter (1)
 • Konventioner (1)

 • Art (1)
 • Faktasida (1)

 • Senaste året (2)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Bonnkonventionen - skydd för flyttande djur

Bonnkonventionen - skydd för flyttande djur

Bonnkonventionen är en global miljökonvention för skydd av flyttande vilda djurarter, deras livsmiljöer och flyttvägar. Konventionen har arbetats fram inom FN-systemet.

Faktasida om arter: Flodpärlmussla

Flodpärlmussla

Flodpärlmusslor växer mycket långsamt och har höga krav på miljön de lever i. Ett stort problem är att de har svårt att fortplanta sig, så åtgärder behövs för att säkra livskraftiga bestånd av flodpärlmusslor i Sverige. Arten är fredad i svenska vatten.