Sökresultat

 • Chef (2)
 • Rutin (2)
 • Senaste månaden (2)
 • Lön (1)
 • Styrdokument (1)

 • Medarbetarsidor (2)

 • Dokument (2)

 • Senaste veckan (1)
 • Senaste året (2)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Dokument: Föredragning för generaldirektören

Föredragning för generaldirektören

De veckovisa föredragningarna är ett forum för beslut i frågor där generaldirektören är beslutande. Men det är också viktiga tillfällen för generaldirektören att få information om och avstämningar i avdelningarnas verksamheter. För att tillfällena ska användas optimalt ska ärendena vara väl förberedda, kortfattade och fokusera på kärnfrågan.

Dokument: Medarbetarsamtal

Medarbetarsamtal

Den här mallen har vi för att kunna skapa förutsättningar för riktigt bra prestationer på jobbet, men också för att ta tillvara den kompetens och handlingskraft som finns i organisationen. Medarbetarsamtalen är ett led i arbetet med att förverkliga vår vision och våra verksamhetsplaner.