Sökresultat

Bidrag (1)
Vattenverksamhet (1)
Fiskevård (1)

Anslag och bidrag (1)

Faktasida (1)

Senaste året (1)

Sortera på senast uppdaterad
Sortera på sidans namn

Fiskeavgiftsmedel

Vid prövning i miljödomstolen av vattenverksamheter enligt miljöbalken kan domstolen i vattendom föreskriva fiskeavgifter som kompensation för fiskeskada. Dessa särskilda fiskeavgifter kan användas för fiskevårdsåtgärder i det berörda vattenområdet eller i angränsande vattendrag om inte annat anges i domen.