Sökresultat

 • Bidrag (4)
 • Övergödning (4)
 • Blanketter (1)
 • Havs- och vattenmiljöanslaget (1)
 • Jordbruk (1)
 • Miljömål (1)
 • Visa fler

 • Anslag och bidrag (4)

 • Faktasida (4)

 • Senaste månaden (1)
 • Senaste året (4)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: LOVA

LOVA

Lokala åtgärder för bättre havsmiljö kan få stöd från LOVA-bidraget. Bidraget kan sökas hos länsstyrelsen och går framför allt till kommuner, föreningar och andra sammanslutningar.

Faktasida: Utlysning av medel till projekt mot övergödning i vattenmiljön

Utlysning av medel till projekt mot övergödning i vattenmiljön

Havs- och vattenmyndigheten utlyser medel för kunskapshöjande insatser avseende internbelastning av fosfor i sjöar och kustvatten samt återcirkulering av näringsämnen, till exempel blå fånggrödor.

Faktasida: Projektmedel för ideella miljöorganisationer

Projektmedel för ideella miljöorganisationer

Naturvårdsverket ansvarar för ett bidrag som ger stöd till ideella miljöorganisationer. Bidraget går till projekt som kan vara för nationellt eller internationellt arbete och bidrar till att uppfylla nationella miljökvalitetsmål.

Faktasida: Landsbygdsprogrammet

Landsbygdsprogrammet

EU planerar för en gemensam jordbruks-, landsbygds- och fiskeripolitik för åren 2014-2020.

Sidansvarig: Webbredaktionen