Sökresultat

Bidrag (3)
Östersjön (3)
Forskning (1)

Anslag och bidrag (3)

Faktasida (3)

Senaste året (3)

Sortera på senast uppdaterad
Sortera på sidans namn

Zennström Philanthropies

Målet för denna stiftelse är att stödja organisationer inom olika områden, bland annat för att skydda och bevara vår miljö

Östersjöprogrammet BONUS

Östersjöprogrammet BONUS är ett stort internationellt forskningsprogram som fokuserar på Östersjöns miljö och samhällsutveckling.

BalticSea2020

Målet för BalticSea2020 är att förbättra miljön i Östersjön. När stiftelsens pengar förbrukats år 2020, ska stiftelsen ha bidragit till att öka livskvaliteten för de cirka 90 miljoner människor som bor runt Östersjön.