Sökresultat

 • Bidrag (6)
 • Mer än ett år sedan (6)
 • Anslag (3)
 • Fiskevård (1)
 • Fritidsfiske (1)
 • Havs- och vattenforum (1)
 • Visa fler
 • Havs- och vattenmiljöanslaget (2)
 • Publikation (1)
 • Rapport (2)
 • Yrkesfiske (1)

 • Anslag och bidrag (5)
 • Publikationer (1)

 • Faktasida (5)
 • Publikation (1)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Sportfiskarnas fiskevårdsfond och ytterligare två fonder

Sportfiskarnas fiskevårdsfond och ytterligare två fonder

Fondernas medel syftar till att på olika sätt utveckla sportfisket och sportfiskets förutsättningar. Projekt som fått stöd är exempelvis fiske- och vattenvårdsprojekt, biotopvård och informationsprojekt.

Faktasida: Swedish Cleantech för råd och finansiering

Swedish Cleantech för råd och finansiering

Swedish Cleantech är en webbplats för svenska miljöteknikföretag. Här finns information om finansiering och rådgivning på ett enda ställe.

Faktasida: Stöd för förebyggande åtgärder mot skador i fisket som orsakats av säl

Stöd för förebyggande åtgärder mot skador i fisket som orsakats av säl

Från och med den 1 januari 2016 ska du som vill söka stöd för förebyggande åtgärder mot skador i fisket som orsakas av säl göra detta via Jordbruksverket eller länsstyrelsen. Denna förändring grundar sig på den ändring som gjorts i Viltskadeförordningen.

Publikation: Användning av anslag 1:12 under 2013

Användning av anslag 1:12 under 2013

I regleringsbrevet för budgetår 2014 har Havs- och vattenmyndigheten fått i återrapporteringskrav att redovisa hur anslaget 1:12 har använts under 2013.

Faktasida: Kandidater till vattenpriset Sjöstjärnan 2016

Kandidater till vattenpriset Sjöstjärnan 2016

Priset delades ut på Havs- och vattenforum 24 maj 2016.

Faktasida: Utvärdering av projektverksamheten i havs- och vattenmiljöanslaget 2007-2012

Utvärdering av projektverksamheten i havs- och vattenmiljöanslaget 2007-2012

Havs- och vattenmiljöanslaget bekostas med skattemedel och är en viktig del av Sveriges miljöarbete. För oss är det viktigt att vara säkra på att vi använder dessa pengar rätt och där de gör mest nytta för miljön. Vi har därför gjort en utvärdering av hur delar av havs- och vattenmiljöanslaget använts mellan 2007-2012.

Sidansvarig: Webbredaktionen