Sökresultat

 • Badvatten (4)
 • Miljöövervakning (4)
 • Anslag (2)
 • Forskning (1)
 • Miljöbalken (1)
 • Miljödata (1)
 • Visa fler
 • Publikation (2)

 • Miljöövervakning (1)
 • Data och statistik (1)
 • Publikationer (2)

 • Faktasida (2)
 • Publikation (2)

 • Senaste året (3)
 • Mer än ett år sedan (1)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Publikation: Återrapportering av miljöövervakningsanslaget 1:2 2016

Återrapportering av miljöövervakningsanslaget 1:2 2016

Havs- och vattenmyndighetens rapportering av användningen av anslag 1:2 under 2016

Publikation: Återrapportering av Miljöövervakningsanslaget

Återrapportering av Miljöövervakningsanslaget

Havs- och vattenmyndighetens rapportering av användningen av anslag 1:2 under 2015

Faktasida: Samordning av miljöövervakning

Samordning av miljöövervakning

God samordning av miljöövervakning är nödvändig för att få en heltäckande bild av miljösituationen.

Faktasida: Miljöövervakningsdata, datavärdskap och åtkomst av data

Miljöövervakningsdata, datavärdskap och åtkomst av data

Under de senaste åren har omvärlden kommit att kräva allt större tillgång till kvalitetssäkrade data från miljöövervakningen. Därför har HaV och Naturvårdsverket upprättat ett system med nationella datavärdar.

Sidansvarig: Webbredaktionen