Sökresultat

 • Badvatten (6)
 • Senaste månaden (6)
 • Föreskrift (1)
 • Vägledning (1)

 • Badvatten (5)
 • Vägledningar (1)

 • Faktasida (6)

 • Senaste veckan (1)
 • Senaste året (6)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Badvatten - vägledning och föreskrift för EU-bad

Badvatten - vägledning och föreskrift för EU-bad

Kommunerna ansvarar för att sköta EU-bad, men baden omfattas av bestämmelserna i Badvattenförordningen och Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter.

Faktasida: EU-bad

EU-bad

Inom EU ska större offentliga badplatser registreras som EU-bad. På dessa badplatser kontrolleras badvattnet regelbundet enligt vissa regler. Skyltar som visar kvaliteten på badvattnet ska finnas på alla EU-bad.

Faktasida: Badplatser i Sigtuna kommun

Badplatser i Sigtuna kommun

Start Badvatten Badplatser i Sigtuna kommun Badplatser och kvalitet på badvatten i Sigtuna kommun Stäng karta Badplats Klassificering EU-bad Munkholmsbadet ⚠ Ny badplats Nej Rosersbergsbadet ⚠ Otillräckligt provtagen Nej Sjudargårdsbadet ⚠

Faktasida: Badplatser i Emmaboda kommun

Badplatser i Emmaboda kommun

Start Badvatten Badplatser i Emmaboda kommun Badplatser och kvalitet på badvatten i Emmaboda kommun Stäng karta Badplats Klassificering EU-bad Bodasjön, ⚠ Otillräckligt provtagen Nej Häljanäs badplats ⚠ Otillräckligt provtagen Nej Kårahult, Åfors

Faktasida: Badplatser i Malmö stad

Badplatser i Malmö stad

Start Badvatten Badplatser i Malmö stad Badplatser och kvalitet på badvatten i Malmö stad Stäng karta Badplats Klassificering EU-bad Klagshamns badplats ★ ★ ★ Utmärkt kvalitet Ja Ribersborg, Kallbadhuset ★ ★ ★ Utmärkt kvalitet Ja Scaniabadplatsen ★ ★

Faktasida: Badplatser i Hallsbergs kommun

Badplatser i Hallsbergs kommun

Start Badvatten Badplatser i Hallsbergs kommun Badplatser och kvalitet på badvatten i Hallsbergs kommun Stäng karta Badplats Klassificering EU-bad Bäcksjön ★ ★ ★ Utmärkt kvalitet Nej Gallabergssjön ★ ★ ★ Utmärkt kvalitet Nej Sottern ★ ★ ★ Utmärkt