Sökresultat

Badvatten (1)
Föreskrifter (1)
Föreskrift (1)

Faktasida (1)

Senaste veckan (1)
Senaste månaden (1)
Senaste året (1)

Sortera på senast uppdaterad
Sortera på sidans namn

Badvatten (HVMFS 2012:14)

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HVMFS 2012:14) om badvatten Ursprunglig utgåva Konsoliderad utgåva Registret senast uppdaterat 2016-05-12 Bemyndigande : 22 § badvattenförordningen (2008:218) Ikraftträdande : 2012-07-01