Sökresultat

 • Arbetstid (2)
 • Mer än ett år sedan (2)
 • Anställning (1)
 • Chef (1)
 • Handbok (1)
 • Styrdokument (1)
 • Visa fler
 • Tidredovisning (1)

 • Medarbetarsidor (2)

 • Dokument (2)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Dokument: Handbok i tidredovisning i Milestone

Handbok i tidredovisning i Milestone

Det som tidsredovisas och attesteras slår igenom i ekonomisystemet samt på lönen. Den ekonomiska uppföljningen samt lön är helt beroende av att vi medarbetare kontinuerligt registrerar vår tid och godkänner våra fakturor.

Dokument: Intressekonflikter

Intressekonflikter

Det övergripande syftet med policyn är att stärka allmänhetens förtroende för HaV och därmed även den statliga förvaltningen samt att öka effektiviteten och rättssäkerheten. Målet är att stärka en god förvaltningskultur på myndigheten.