Sökresultat

 • Anställning (2)
 • Arbetstid (2)
 • Medarbetarsidor (2)
 • Mer än ett år sedan (2)
 • Chef (1)
 • Styrdokument (1)
 • Visa fler

 • Dokument (1)
 • Faktasida (1)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Dokument: Intressekonflikter

Intressekonflikter

Det övergripande syftet med policyn är att stärka allmänhetens förtroende för HaV och därmed även den statliga förvaltningen samt att öka effektiviteten och rättssäkerheten. Målet är att stärka en god förvaltningskultur på myndigheten.

Faktasida: Övning i mindfulness

Övning i mindfulness

Genom träning i mindfulness minskar vi vår stress och våra reaktiva, automatiserade sätt att möta vardagen eller hantera problem. Här kan du pröva en övning.