Sökresultat

 • Regeringsuppdrag (4)
 • Östersjön (4)
 • Mer än ett år sedan (4)
 • Fritidsfiske (1)
 • Kattegatt (1)
 • Publikation (2)
 • Visa fler
 • Rapport (1)
 • Skagerrak (1)
 • Yrkesfiske (1)

 • Vårt uppdrag (2)
 • Regeringsuppdrag (2)
 • Publikationer (2)

 • Publikation (2)
 • Regeringsuppdrag (2)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Publikation: Förvaltning av lax och öring

Förvaltning av lax och öring

Havs- och vattenmyndighetens förslag på hur förvaltning av lax och öring bör utformas och utvecklas.

Faktasida: Strategiforum för EU:s Östersjöstrategi (2016)

Strategiforum för EU:s Östersjöstrategi (2016)

HaV ska delta i planering och arrangemang av Strategiforum för EU:s Östersjöstrategi den 8-9 november 2016.

Publikation: Dioxingräns innebär stor omställning för fisket i norr

Dioxingräns innebär stor omställning för fisket i norr

Om EU:s gränsvärden för dioxiner införs från årsskiftet kommer det att innebära en betydande omställning eller omfattande nedläggning av det norrländska fisket.

Faktasida: Arbetet med EU:s strategi för Östersjön (2011)

Arbetet med EU:s strategi för Östersjön (2011)

Regeringen uppdrar åt följande myndigheter att aktivt genomföra EU:s strategi för Östersjöregionen (Rskr 2009/10:159)