Sökresultat

  • Regler (3)
  • Nyhet (3)
  • Kvoter (1)
  • Yrkesfiske (3)

  • Yrkesfiske (3)

  • Senaste året (3)

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Faktasida: Nytt om fiskeregler

Nytt om fiskeregler

Nyheter om fiskestopp, ändrade ransoner eller liknande aktuell information som påverkar villkoren för fisket.

Nyhet: Förbud mot visst svenskt fiske av lax i Östersjön

Förbud mot visst svenskt fiske av lax i Östersjön

Förbud mot visst svenskt fiske av lax i Östersjön inom ICES-delområde 31. Reglerna gäller från och med den 25 juni 2019

Nyhet: Nya regler för yrkesfiske i Östersjön

Nya regler för yrkesfiske i Östersjön

För att öka skyddet för laxbestånden i Östersjön och säkerställa att Sveriges laxkvot inte överskrids har HaV tagit beslut om nya yrkesfiskeregler. Reglerna gäller från och med den 1 maj 2019.