Sökresultat

 • Bidrag (4)
 • Senaste veckan (4)
 • Anslag (1)
 • Farliga ämnen (1)
 • Fritidsbåt (1)
 • Havs- och vattenmiljöanslaget (1)
 • Visa fler
 • Klimat (1)
 • Restaurering (1)
 • Övergödning (1)

 • Fritidsbåtar (1)
 • Miljöhot (1)
 • Anslag och bidrag (2)
 • Samordningsområden (1)

 • Faktasida (4)

 • Senaste månaden (4)
 • Senaste året (4)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Havs- och vattenmiljöanslaget

Havs- och vattenmiljöanslaget

Vi ansvarar för Havs- och vattenmiljöanslaget, anslag 1:11. Det är ett omfattande anslag som stödjer många skilda verksamheter och aktiviteter. I projektkatalogen kan du söka information om projekt som fått pengar ur anslaget.

Faktasida: Skrotning av fritidsbåtar

Skrotning av fritidsbåtar

Övergivna eller uttjänta båtar, så kallade skrotbåtar, bör skrotas för att inte orsaka onödig skada i naturen. Det finns inget register över fritidsbåtar i Sverige och det kan därför vara svårt att hitta ägaren till en övergiven båt. Här har vi samlat information och tips kring just skrotbåtar.

Faktasida: Minskad övergödning i Lillån på Dalboslätten

Minskad övergödning i Lillån på Dalboslätten

Pilotprojektet bedrivs av Dalslands Miljö- och Energiförbund tillsammans med Vänersborgs kommun. Arbetet bedrivs på Dalboslätten i södra Dalsland i Lillåns avrinningsområde, samt i två angränsande avrinningsområden.

Faktasida: EU:s miljöprogram LIFE

EU:s miljöprogram LIFE

LIFE är EU:s finansiella instrument för miljö och klimat.