Sökresultat

  • Vanlig fråga (8)
  • Senaste veckan (8)
  • Marina däggdjur (1)

  • Arter (8)

  • Senaste månaden (8)
  • Senaste året (8)

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Vanlig fråga: Frågor och svar om säl

Frågor och svar om säl

Här hittar du svar på vanliga frågor om våra sälarter – var de finns, hur de mår samt hur sälar och fiske påverkar varandra. Dessutom kan du läsa om hur vi på Havs- och vattenmyndigheten arbetar med sälförvaltning.

Vanlig fråga: Vad ska jag göra om jag hittar en död säl?

Vad ska jag göra om jag hittar en död säl?

Start Arter Frågor och svar om säl Vad ska jag göra om jag hittar en död säl? Naturhistoriska riksmuseet är intresserad av fynd av vissa döda sälar: Alla tre sälarterna från Östersjön om de är i någorlunda skick, och gråsäl från västkusten. Här kan

Vanlig fråga: Vad gör HaV i arbetet med sälförvaltning?

Vad gör HaV i arbetet med sälförvaltning?

Start Arter Frågor och svar om säl Vad gör HaV i arbetet med sälförvaltning? Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för att förvalta sälen tillsammans med Naturvårdsverket. HaV stöttar utveckling och införande av sälsäkra redskap, dels genom att ge

Vanlig fråga: Vad är målet med förvaltningen av säl?

Vad är målet med förvaltningen av säl?

Start Arter Frågor och svar om säl Vad är målet med förvaltningen av säl? De övergripande målen är att de respektive sälarterna ska ha gynnsam bevarandestatus och dess påverkan på mänskliga intressen ska vara neutral eller positiv. Gynnsam

Vanlig fråga: Hur fungerar säljakten?

Hur fungerar säljakten?

Start Arter Frågor och svar om säl Hur fungerar säljakten? Skyddsjakt är den enda säljakt som är tillåten för närvarande (april 2019), och Naturvårdsverket är ansvarig myndighet. Jakten är till för att skydda fiskeredskap och utförs av licensierade

Vanlig fråga: Får jag jaga säl?

Får jag jaga säl?

Start Arter Frågor och svar om säl Får jag jaga säl? Skyddsjakt är för tillfället den enda tillåtna jaktformen för vikare och knubbsäl och beslutas av Naturvårdsverket. Naturvårdsverket får besluta om skyddsjakt om det inte finns någon annan lämplig

Vanlig fråga: Vad kan man göra för att minska påverkan från säl på fiske?

Vad kan man göra för att minska påverkan från säl på fiske?

Start Arter Frågor och svar om säl Vad kan man göra för att minska påverkan från säl på fiske? Exempelvis kan man arbeta med följande: Sälsäkra redskap och sälskrämmor, där sälar skräms bort av störande ljud, kan göra det lättare att fiska i områden

Vanlig fråga: Hur påverkar sälen yrkesfisket?

Hur påverkar sälen yrkesfisket?

Start Arter Frågor och svar om säl Hur påverkar sälen yrkesfisket? Sälar konkurrerar med fisket om vissa fiskarter, vilket i vissa fall kan betyda att en ökad sälpredation gör att man inte kan fiska lika mycket på ett bestånd. Bland annat tar sälar