Sökresultat

  • Art (2)
  • Senaste veckan (2)
  • Främmande arter (2)
  • Ryggradslösa djur (2)

  • Arter (2)

  • Senaste månaden (2)
  • Senaste året (2)

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Faktasida om arter: Blåskrabba

Blåskrabba

Blåskrabbor kan uppträda i massförekomst. De finns som främmande art längs Atlantkusten och Nordsjökusten, och ett ökande antal blåskrabbor har hittats även på svenska västkusten.

Faktasida om arter: Kinesisk ullhandskrabba

Kinesisk ullhandskrabba

Kinesisk ullhandskrabba har stor förmåga att anpassa sig till olika miljöer och betraktas därför som en av världens mest invasiva arter. Den lever i sötvatten men tar sig till i havet när den ska föröka sig.