Sökresultat

  • Vrak (5)
  • Senaste månaden (5)
  • Farliga ämnen (3)

  • Miljöhot (5)

  • Faktasida (5)

  • Senaste veckan (1)
  • Senaste året (5)

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Faktasida: Vrak

Vrak

Längs Sveriges kuster ligger hundratals vrak som innehåller miljöfarliga ämnen. När dessa slutligen läcker ut sitt innehåll i den marina miljön riskerar det att skada växter, djur och människor. Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för att samordna arbetet med undersökning och bärgning av miljöfarliga ämnen och spökgarn från fartygsvrak i svenska vatten.

Faktasida: Lindesnäs

Lindesnäs

Under augusti och september 2019 ledde HaV arbetet med att undersöka och tömma fartygsvraket Lindesnäs på olja. Sammanlagt tömdes vraket på 299 kubikmeter (299 000 liter) olja.

Faktasida: Måseskärsvraken

Måseskärsvraken

Väster om Måseskär i Skagerrak finns ett område där 28 fartyg sänktes efter andra världskrigets slut. Låga halter av kemiska stridsmedel har uppmätts i sediment och fisk under årens lopp, vilket tyder på att det finns kemiska stridsmedel i fartygens laster.

Faktasida: Thetis

Thetis

Fiskefartyget Thetis sjönk år 1985 utanför Smögen. HaV har lett arbetet med att bärga olja och spökgarn från vraket.

Faktasida: Finnbirch

Finnbirch

Fartyget Finnbirch sjönk öster om Öland år 2006. Vraket bedöms vara ett av de 30 mest miljöfarliga vraken på svenskt vatten. Under 2019 kommer vraket att undersökas och tömmas på olja och spökgarn. Vraket prioriteras eftersom det läcker olja.