Sökresultat

 • Små avlopp (13)
 • Senaste månaden (13)
 • Algblomning (1)
 • Handbok (1)
 • Jordbruk (1)
 • Rapport (6)
 • Visa fler
 • Vägledning (1)
 • Övergödning (1)

 • Miljöhot (1)
 • Vägledningar (10)

 • Dokument (5)
 • Faktasida (3)
 • Nyhet (4)
 • Vanlig fråga (1)

 • Senaste året (13)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Vanlig fråga: Vad är orsaken till algblomningarna?

Vad är orsaken till algblomningarna?

Start Miljöpåverkan Övergödning Algblomning Taggar: Algblomning Jordbruk Små avlopp Övergödning Vad är orsaken till algblomningarna? Överskott av näringsämnena fosfor och kväve i vattnet ger upphov till övergödning och algblomningar. Mänskliga

Faktasida: Prövning av tillstånd till minireningsverk i Österåker respektive Uddevalla kommun

Prövning av tillstånd till minireningsverk i Österåker respektive Uddevalla kommun

Tillstånd till minireningsverk gavs till en fastighet med hög skyddsnivå men inte till en annan där nivån bedömdes vara högre än hög. Där ställdes större krav på anläggningen.

Dokument: Utsläpp av miljöföroreningar från små avlopp

Utsläpp av miljöföroreningar från små avlopp

Forskningsprojektet RedMic har som övergripande mål att identifiera och kvantifiera utsläpp av miljöföroreningar från små avlopp och att utveckla och utvärdera nya reningstekniker.

Dokument: Utsläpp från små avloppsanläggningar 2017

Utsläpp från små avloppsanläggningar 2017

Havs- och vattenmyndigheten har gett SMED i uppdrag att genomföra en undersökning om situationen beträffande små avloppsanläggningar. Uppgifter för små avlopp har inhämtats och sammanställts genom en riksomfattande webbenkät till Sveriges samtliga kommuner.

Dokument: Bedre forvaltning av separate avlöpsanlegg

Bedre forvaltning av separate avlöpsanlegg

Rapporten är en sammanställning av resultaten av det åtgärdsprogram som genomförts i Morsa-området i sydöstra Norge för att komma till rätta med att små minireningsverk inte når upp till reningskraven.

Faktasida: Utan skäl kopplade till den enskilda verksamheten går det inte att förelägga en fastighetsägare om årlig rapportering för enskilt avlopp

Utan skäl kopplade till den enskilda verksamheten går det inte att förelägga en fastighetsägare om årlig rapportering för enskilt avlopp

Mark- och miljööverdomstolen har, i likhet med mark- och miljödomstolen och länsstyrelsen, bedömt att det saknats skäl att förelägga en fastighetsägare att årligen lämna in egen­kontroll­dokumentation för ett minireningsverk.

Dokument: Biokol i små avloppsanläggningar

Biokol i små avloppsanläggningar

Rening av övergödande ämnen ‒ teknisk rapport

Nyhet: Nyhetsbrev små avlopp februari 2019

Nyhetsbrev små avlopp februari 2019

I detta utskick kan du bland annat läsa om vägledning på remiss, ny fråga och svar, nytt referat på dom, ny rapport och utbildningar i Gis-stödet.

Faktasida: Vatten- och avloppsplanering

Vatten- och avloppsplanering

Vi har samlat konkreta råd om hur du kan komma igång med vatten- och avloppsplanering. Vägledningen riktar sig främst till tjänstemän och politiker i kommuner samt tjänstemän på länsstyrelser.

Dokument: Enskilda avlopp som källa till läkemedelsrester och andra kemikalier

Enskilda avlopp som källa till läkemedelsrester och andra kemikalier

Syftet med detta projekt har varit: att undersöka om halter av läkemedel och andra kemikalier från enskilda avlopp är detekterbara i en recipient med känd påverkan av enskilda avlopp, att kvantifiera spridning av ett antal substanser av läkemedel från enskilda avlopp samt att undersöka reningseffektivitet i enskilda avlopp avseende läkemedel och andra kemikalier.