Sökresultat

 • Ryggradslösa djur (2)
 • Senaste månaden (2)
 • Fiskar (1)
 • Främmande arter (2)
 • Marina däggdjur (1)

 • Arter (2)

 • Art (1)
 • Faktasida (1)

 • Senaste dagen (1)
 • Senaste veckan (2)
 • Senaste året (2)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida om arter: Stenkrabba

Stenkrabba

Stenkrabba är en allätare och har sitt ursprung från kallare och halvtempererade vattenområden längs Nordamerikas ostkust. Endast en observation är hittills känd från den europeiska kontinenten, i svenska delen av Kattegatt 2019.

Faktasida: Rappen – rapportering av vattenorganismer

Rappen – rapportering av vattenorganismer

Hjälp oss att rapportera marina däggdjur, fiskar, ryggradslösa djur som kräftdjur och musslor. Just du kan göra skillnad!